In de centrale steun is de swing over apparatuur ondergebracht en deze wordt terzelfder tijd gebruikt als een bevestigingssteun voor de melkleiding, de separatiemelk leiding, de vacuümleiding en de schone lucht leiding. De swing over arm draait door het centrum van deze steun. Alle automatisering zoals afnamecilinders, vacuümafsluiter, afnamesensor, afname of melkmeter controlepaneel kunnen aan deze centrale steun bevestigd worden. De centrale steunen hangen aan een dwarsligger met de nodige voorzieningen om de helling eenvoudig aan te passen.


Alle buizen zijn vastgemaakt met ons standaard bevestigingssysteem. Snel, flexibel en stevig. De centrale steun dient als behuizing voor melkleidingen van 3 of 4”, de pulsatieleiding, schone lucht leidingen van 3 of 4”, separatiemelk leidingen van 2” en extra vacuümleidingen van 2”.


Dwarsbalken tussen de melkleiding en de bruggen zorgen voor een stevige constructie.


De swing over arm kan eenvoudig gemonteerd worden op een centrale balk. In de bocht zitten de melk- en pulsatieleidingen. Optioneel is een langere arm beschikbaar voor een bredere put.


De arm kan manueel gepositioneerd worden en vergrendeld met een gasveer. Een automatische swing over (door middel van perslucht) is als optie verkrijgbaar.
Automatisering
Alle automatisering die in een standaard melkstal gebruikt wordt kan ook op de Symphony geïnstalleerd worden. Door het gebruik van aangepaste bevestigingen kan de uitrusting vastgemaakt worden op de centrale balk.